Photo by Perry Grone on Unsplash
- 28 augustus 2019

Maatschappelijke Participatie Volwassenen

"Maatschappelijke Participatie Volwassenen". Een hele mond vol! In het kort komt het erop neer dat gemeente Deurne aan minima (120% van het minimum inkomen) een bijdrage verleent met als doel "het meedoen" in de maatschappij te vergroten. Ook de Deurnese VVD vindt dit een loffelijk streven, we willen immers niet dat mensen vereenzamen of niet mee kunnen doen.

De regeling biedt deelnemers een bedrag van € 250,- geheel naar eigen inzicht te besteden. Met geheel naar eigen inzicht wordt ook echt bedoeld wat er staat, er volgt geen controle op de besteding van de bijdrage. De kosten van de regeling stijgen, vooral omdat steeds meer minima van de regeling gebruik maken. De regeling kost de gemeente op dit moment +/- € 50.000 per jaar en mocht het zo zijn dat alle minima aanspraak maken op de regeling dan kan dit bedrag oplopen tot +/- € 150.000,- per jaar.

Het is dus een regeling die nu al veel geld kost en die nog veel meer kan gaan kosten, zonder dat er enig zicht is op hoe de bijdrage wordt gebruikt en of dus effectief de participatie van de deelnemer erop vooruit gaat. Gechargeerd zou het dus zomaar kunnen zijn dat er straks voor €50.000 tot € 150.000 aan nieuwe breedbeeld televisies gekocht worden. Dat is op zich goed voor de middenstand en dus niet onbelangrijk uit VVD oogpunt, maar het is niet waarvoor de regeling is opgetuigd.

Wat de Deurnese VVD betreft mag de regeling blijven bestaan en mag deze regeling ook geld kosten. We vinden echter wel dat we dan de eis mogen stellen dat het geld ook daaraan besteed wordt waarvoor de regeling bedoeld is; namelijk de participatie vergroten. De doelmatigheid van de regeling moet omhoog, bijvoorbeeld door vanuit de gemeente te bepalen waaraan de deelnemer de bijdrage kan en mag besteden. Dit zouden dan in onze ogen bijvoorbeeld lidmaatschappen van verenigingen, de bibliotheek, zwemlessen en cursussen kunnen zijn, waarbij de deelnemer onder de mensen komt en er echt bij hoort.

Wat we niet willen is dat er een heel systeem opgetuigd moet worden om de boel te controleren, dat levert alleen maar frustratie op en kost waarschijnlijk meer geld dan dat het oplevert. We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat de bijdrage niet vooraf uitbetaald wordt, maar als een tegoed beschikbaar is voor de deelnemer (bijvoorbeeld op een "participatie pas" ). Daarnaast kan met aanbieders afspraken gemaakt maken over kosten die in rekening worden gebracht voor de deelnemers aan de participatie regeling.

Zo zijn er nog een aantal oplossingen te verzinnen en de Deurnese VVD gaat er dan ook vanuit dat de wethouder met een mooie en betaalbare oplossing komt die recht doet aan de intenties en past bij het gemeentebeleid.