Live-muziek op kermissen in kerkdorpen moet mogelijk blijven
- 14 april 2016

Live-muziek op kermissen in kerkdorpen moet mogelijk blijven

In september 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpassing van de APV. Onder andere de geluidsnormen voor de collectieve festiviteiten zijn aangepast. Hier vallen ook de kermissen onder. Ten tijde van vaststelling is niet duidelijk geworden dat live-muziek tijdens kermissen dus helemaal niet meer mogelijk is in Deurne en alle kerkdorpen. Raadslid Ruud Berkers heeft daarom Burgemeester Mak gevraagd om dit te repareren. Zie hier zijn inbreng: 

In september 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpassing van de APV. Naast het nieuwe standplaatsenbeleid en enkele algemene aanpassingen, is destijds ook een geluidsnorm opgenomen voor collectieve festiviteiten. Als effect heeft dit geresulteerd in het feit dat er geen vergunning wordt afgegeven voor live-muziek op buitenpodia, bijvoorbeeld tijdens kermissen. Daarover de volgende raadsvragen:

- Was ten tijde van behandeling van de aanpassing van de APV, in juli (commissie) en september (gemeenteraad) jongsleden, al duidelijk voor de portefeuillehouder dat de nieuwe geluidsnorm uiteindelijk een verbod zou gaan opleveren voor live-muziek op buitenpodia tijdens de kermissen? Zo ja, waarom is dit niet gecommuniceerd met de gemeenteraad en/of opgenomen als onderdeel van het raadsvoorstel?

- Wanneer en op welke manier is gecommuniceerd naar de kasteleins dat live-muziek op buitenpodia niet meer mogelijk is tijdens collectieve festiviteiten?

- Is Deurne kermis 2015 een van de aanleidingen geweest voor aanpassing van de APV? Zo ja, wat is deze rol geweest?

VVD Deurne begrijpt de noodzaak om tijdens Deurne kermis tot structurele verbeteringen te komen betreffende de geluidsnormen. Echter geen live-muziek op buitenpodia tijdens collectieve festiviteiten in de gehele gemeente is een zeer onwenselijk effect. Daarom vragen wij de portefeuillehouder om met uitzondering van Deurne kermis, het artikel van de APV te herstellen, in zodanige manier dat live-muziek op buitenpodia tijdens collectieve festiviteiten weer mogelijk is.

- Is de portefeuillehouder bereidwillig een raadsvoorstel voor te bereiden voor de gemeenteraad van 10-05-2016? Zo ja, hartelijk dank. Zo nee, waarom niet?


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!