koeien
- 16 oktober 2019

Landelijke overheid neem regie in het dossier buitengebied!

VVD Deurne roept de landelijke overheid op om direct de regie in handen te nemen in het dossier buitengebied. De onduidelijkheid die de huidige stikstof crisis veroorzaakt maakt dit noodzakelijk. Daarbij dreigt er rechtsongelijkheid te ontstaan omdat verschillende provincies maatregelen afdwingen terwijl anderen maatregelen opschorten. Dit is niet uit te leggen aan individuele ondernemers die daardoor voor ongelijke investeringen en onmogelijke keuzes worden geplaatst. 

Het dossier buitengebied en de daarmee gepaarde stikstof crisis houdt de gemoederen al een geruime tijd bezig. Zeker na de uitspraak van de Raad van State over de PAS systematiek is er veel onduidelijk en onzekerheid ontstaan. Deze onzekerheid is niet afgenomen door het rapport Remkes. Het rapport Remkes stelt dat de provincie regie moet nemen. De regie zijn de provincies in de afgelopen dagen in rap tempo kwijtgeraakt.

Onder druk van protesten hebben verschillende provincies de maatregelen uitgesteld. Dit leidt tot onacceptabele ongelijkheid. Hier in Deurne (provincie Noord-Brabant) zijn er ondernemers die regels opgelegd krijgen die 500 meter verderop in Venray of Meijel (provincie Limburg) helemaal niet gelden. Het verschil in investeringen loopt op tot vele duizenden euro’s.

De Deurnese VVD is er van overtuigd dat er maatregelen genomen moeten worden zodat ons leefklimaat er op vooruit gaat. We denken echter dat technologische innovatie daar een onderdeel van is en zijn verheugd dat deze lijn ook door de landelijke VVD wordt omarmd. 

De aanpak vraagt evenwel om een evenwichtig en totaalpakket aan maatregelen zodat ondernemers een afgewogen besluit kunnen nemen over de vervolgstappen. Nu doen ondernemers niets omdat er geen zekerheid is. Deze stilstand is in Brabant al aan de gang sinds de provincie Noord-Brabant in juli 2017 verregaande maatregelen heeft genomen. Maatregelen die tot op de dag van vandaag amper effect hebben gehad. Er zijn nauwelijks ondernemers te vinden die de investeringen aangedurfd hebben. Ook dit bestuurlijk debacle vraagt om landelijke sturing.  

Het logisch gevolg van onze oproep aan de landelijke overheid is dus een oproep aan de provincie Noord-Brabant en alle provincies van Nederland om regelgeving uit te stellen en zo snel als mogelijk met een verantwoord en afgewogen totaalpakket te komen.