Kind met de mazelen
- 31 augustus 2018

Lage vaccinatiegraad onder Deurnese kinderen

Het is van de zotte en akelig om te bedenken dat 5,3% van de Deurnese kinderen ongevaccineerd en kwetsbaar rondlopen op kinderdagverblijven, scholen en openbare ruimtes. Hoewel het een verantwoordelijkheid is van ouders om hun kinderen te vaccineren, loopt het kind zélf gevaar. En of dat nog niet genoeg is, lopen nu óók de kinderen die gevaccineerd zijn, gevaar om besmet te worden met ziektes als de mazelen. Met 41.000 kinderen én volwassenen die de ziekte kregen, heeft Nederland in 2018 een record van besmettingen in de afgelopen 10 jaar in Europa.

In het verleden was een lage vaccinatiegraad van kinderen vooral een probleem dat zich voordeed in de zogenaamde “Biblebelt”. Helaas verspreidt deze trend zich tegenwoordig ook naar de rest van Nederland. Waar Deurne tien jaar geleden nog een vaccinatiegraad van een veilige 99% had, blijft dit in 2018 steken op een schamele 94,7%.

Wij maken ons zorgen over de alsmaar dalende vaccinatiegraad die nu onder de 95% is gezakt en dus ook mogelijk de groep gevaccineerde kinderen in gevaar brengt. Dit is natuurlijk echt onacceptabel en deze trend moet gestopt worden. Naast streng gelovigen moeten ook hoogopgeleide, zogenaamde “anti-vaxxers”, hun verantwoordelijkheid nemen en de Deurnese jeugd beschermen tegen ziektes waarvan we nooit hadden gedacht dat deze terug zouden komen.

Hoewel ook landelijk veel aandacht is voor dit onderwerp is dit wat ons betreft juist iets om regionaal aandacht voor te vragen. Zeker omdat een verplichting tot vaccineren op de loer ligt. En op verplichtingen zijn wij als liberalen altijd principieel tegen. Maar nood breekt wet, en de nood is hoog! Zie hier de raadsvragen die wij hebben gesteld over dit onderwerp.