Cultuurcentrum Deurne
- 8 april 2022

Laatste keer voor het Cultuurcentrum

Extra subsidie naar de bodemloze put? Dat is de eerste gedachte die bij velen opkomt en die ook duidelijk gemaakt wordt op de socials. We hebben het natuurlijk over de vraag van het Cultuurcentrum om (weer) meer extra geld.

Wij als Deurnese VVD worstelen natuurlijk ook met deze vraag. Maar anders dan roepen over bodemloze putten, geldslurpers en wat al niet meer, zijn wij een serieuze partij die een verantwoordelijke beslissing moet nemen over het voortbestaan van het CCD.

Terugkijkend zou je het waarschijnlijk heel anders hebben aangepakt als gemeente want ja, er zijn natuurlijk wel fouten gemaakt vanaf het begin. En ja, er is geld gegaan naar iets minder slimme ideeën. Tegelijkertijd staat het Cultuurcentrum er nu eenmaal en zien we steeds duidelijker dat het CCD wel degelijk haar rol kan en wil pakken om rendabel of op zijn minst niet verlieslatend te worden.

We zien dat het huidige bestuur serieus werk heeft gemaakt om te onderzoeken waar kansen maar zeker ook bedreigingen liggen. Het bestuur heeft ons als raad en de betrokken commissieleden de afgelopen maanden goed geïnformeerd over de weg die ze bewandelden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een zeer degelijk en goed uitgewerkt businessplan, waarvoor ze met recht complimenten hebben gekregen in de commissie samenleving van afgelopen donderdag.

Het CCD kan onder dit nieuwe businessplan uitgroeien tot een centrum waarvoor het in eerste instantie bedoeld is: voor en door hele Deurnese gemeenschap.

Het feit dat het bestuur haar mannetje staat en ook klip en klaar duidelijk heeft gemaakt dat dit de laatste vraag naar extra middelen is kwam in ieder geval bij onze fractie als positief naar voren. Wat ons betreft is de weg uit het dal ingezet en die weg willen we onder gestelde voorwaarden ondersteunen.

Wat we zeker niet willen is een leegstaand CCD als een molensteen om onze nek hebben hangen. Wij richten dus graag onze blik naar voren en kunnen instemmen met de extra subsidie, onder de voorwaarden dat we door het bestuur van het CCD op de hoogte gehouden worden van de voortgang die ze maken en of ze de lijn van het businessplan ook echt kunnen volgen. Lukt dat niet dan stellen we de eis dat het bestuur van het CCD zelf haar conclusies trekt. Zoals aangegeven door de heer van Kalken, dit is de laatste vraag om extra middelen. Daar zullen we hem en eventuele opvolgers graag aan herinneren mocht de vraag komen. Als positieve partij gaan we even vanuit dat die vraag niet zal komen.