Groen markt Deurne
- 15 december 2021

Kleine evenementen blijven vergunningsvrij

Momenteel zijn evenementen in Deurne tot 250 bezoekers zonder vergunning toegestaan. De politie heeft gevraagd om de maximale groepsgrootte te verlagen naar 150. Volgens de politie heeft zich tijdens een evenement met zo'n 250 mensen een 'incident' voorgedaan dat 'een verstoring van de openbare orde en de woonomgeving' veroorzaakte, waarop de politie moeilijk kon handhaven.

Een dergelijk signaal van de politie moet serieus genomen worden. Zij zeggen dit niet voor niets. Een dergelijk verzoek moet een gemeenteraad echter altijd afwegen tegen andere belangen in de samenleving. Op 1 incident beleid maken is erg onverstandig en ondermijnt doorgaans het vertrouwen hierin. Dat vinden wij niet alleen, maar samen met ons een meerderheid van de gemeenteraad.

Daarom is het goed dat deze voorgenomen verlaging van vergunningsvrije evenementen tot 150 personen met een amendement is teruggedraaid. Zo blijft de drempel laag om een kleinschalig evenement te organiseren. Goed voor de leefbaarheid van onze dorpen en wijken dus!