Voetbalveld Deurne
- 15 oktober 2020

Keuzes maken en verantwoorden (MVidB)

Waar andere gemeenten jaarlijks de woonlasten voor de inwoners fors verhogen, blijven deze in Deurne gelijk. Daarnaast investeren wij ook nog eens 10 miljoen in maatschappelijke voorzieningen zoals een zwembad, ontmoetingsplekken, sportvelden en beweegvoorzieningen. Ondanks deze prestatie worden er geen slingers opgehangen en taarten gebakken, maar krijgen wij er flink van langs.

En terecht op bepaalde punten. Wij snappen de reuring die het geeft door de belangen die spelen heel erg goed. Heeft mijn vertrouwde buurthuis in de St. Jozef wel toekomst? Kunnen mijn kinderen in Neerkant wel blijven bewegen? Is zwemmen in Deurne binnenkort nog wel mogelijk? Wat ons betreft JA op al deze vragen, maar wel met mate. 

In de gesprekken met belanghebbenden is altijd gezegd; droom groot en laat je zeker niet leiden door het prijskaartje. Dit laat een Deurnenaar zich geen tweede keer zeggen, dus kwam men met plannen die in totaal vele miljoenen over het budget uitstegen. Dat valt niemand kwalijk te nemen. Voor ons als raad wel helder, want wij wisten klip en klaar waar de behoeftes lagen.

Wij wisten echter ook direct dat er keuzes gemaakt moesten worden, want niet álles kan. En juist dat zijn momenten waar je als politiek verantwoordelijk mee om moet gaan.

Wij nemen die verantwoordelijkheid en zadelen de Deurnese samenleving niet op met een gat in de begroting, puur voor electoraal gewin. Die 10 miljoen bleef dus telkens leidend. Een budget waar, zoals al vanaf mei 2019 bekend is bij de gemeenteraad, ook het zwembad van betaald zou moeten worden.

Procesmatig moet goed gekeken worden wat er mis is gegaan in het scheppen van verwachtingen. Wij laten dit echter onze blik op het resultaat niet vertroebelen. Ook met een slechte pot voetbal kun je een wedstrijd winnen. Wij zijn tevreden met de kaders en durven ook uit te leggen welke keuzes wij hierin maken.

Wat wij niet willen is de zwemmers met 3 miljoen afschepen voor een zwembad dat zo ongeveer het driedubbele kost. Ook willen wij geen complete gymzalen met alles erop en eraan uit de grond stampen. Dat lijkt misschien leuk met incidenteel geld, maar zal in de toekomst een strop voor de gemeenschap zijn, omdat deze ook onderhouden moeten worden. Als gedegen politieke partij maak je deze keuzes in het belang van de inwoners en leg je deze ook uit.

Waar wij wel voor staan is het behoud van het zwembad, en daar reserveren wij dan ook een realistisch bedrag voor. Beweegvoorzieningen in elke kern en kerkdorp. Ook het aan de maat brengen van de sportvelden is volgens ons geborgd in de kaders van het voorstel. Dus bijvoorbeeld ook het aanpakken van natte velden buiten de kern van Deurne. 

Er moet garen op de klos komen, want belanghebbenden willen vooruit. Sommige wachten al jaren op een structurele oplossing en wat ons betreft is het moment nu aangekomen om te realiseren. Daar mag u ons ook op blijven aanspreken. Om deze reden dringen wij aan op de komst van een tijdspad, dat ook naar alle betrokkenen gecommuniceerd wordt.

Deurne heeft behoefte aan perspectief, zekerheid en snelheid. Wij zullen ons voor deze 3 pijlers blijven inzetten tot de laatste bouwsteen gelegd is.