Inbreng fractievoorzitter Ruud
- 3 juli 2018

Kaderbrief 2018: De tussenstand

Met deze kaderbrief kijken we weer naar de tussenstand van de begroting voor 2018. Deze is nog beleidsarm. Laten we hopen dat we na de zomer snel met de grote uitdagingen kunnen beginnen om Deurne naar een hoger plan te trekken. Er is veel werk aan de winkel en het is tijd voor keuzes en lastenverlichting. Nu de crisis voorbij is en het economisch tij mee zit, is het tijd om geld terug te geven. Nu geld terug geven, betekent immers dat we in de toekomst, mocht het eens tegen zitten, ook weer wat kunnen vragen. 

 

De begroting van Deurne ziet er positief uit. In vergelijking met andere gemeentes in de regio heeft Deurne de financiën goed in de hand. In eerste instantie staat het grondbedrijf van gemeente Deurne er ook weer sterker bij. Echter zouden wij graag komende jaren een extra stap willen maken. Wij zullen richting het raadsprogramma dan ook actief pleiten om enkele gezonde exploitaties te openen in het grondbedrijf. Dat zijn exploitaties waarmee winst gemaakt kan worden. Ofwel grond in gebruik nemen die momenteel met een lage waarde in de boeken staat. Met enkele van deze projecten kunnen we een positieve stimulans geven tegenover verliesgevende projecten, waarbij de teller inmiddels op 27,1 miljoen verlies staat.


We zijn tevreden met de aanpassingen in het grondbedrijf waarbij het college steeds meer flexibel wil werken. Wij zijn dan ook voorstander dat de bevoegdheid bij het college komt te liggen, indien met een taxatie afgeweken kan worden van de basisgrondprijs. VVD Deurne is nog steeds voorstander om af te stappen van een basisgrondprijs, en alle gronden te verkopen tegen werkelijke taxatiewaarde. Grond is namelijk niet overal evenveel waard, dit is onder andere afhankelijk van locatie, ligging, perceelvorm, etc. We kunnen het grondbeleid in Deurne nog flexibeler maken. Daarmee creëren we meer beweging en kunnen we snel reageren op veranderende marktomstandigheden. Dat betekent in tijden van crisis de prijs omlaag, en in tijden van krapte en economisch hoogtij de prijs omhoog. Wij vragen het college om richting de begroting 2019 deze werkwijze verder te onderzoeken en daar de gemeenteraad over te informeren.   


Wij zijn blij met de komst van het Brainport Techniekcentrum naar Deurne. Het vinden van geschikt personeel is momenteel de grootste zorg van werkgevers. Wij zijn blij dat er geld vanuit het Economisch Actieplan hiervoor wordt ingezet. Gedurende twee jaar €50.000 per jaar. Geld dat dankzij een motie van de VVD in 2015 is behouden voor het Deurnese bedrijfsleven. Graag zouden wij deze gelden ook beschikbaar willen stellen voor de inventarisatie bedrijventerreinbehoefte, zoals aangekondigd in het raadsprogramma. Tenslotte zouden wij van de wethouder Economische Zaken zijn visie willen horen wat voor toekomstgerichte investeringen we nog meer kunnen verwachten de komende periode. 

Arbeidsplaatsen worden in onze gemeente ook veelvuldig ingevuld door arbeidsmigranten. VVD Deurne blijft zich hard maken voor veilige en goede kleinschalige huisvesting van deze hard werkende mensen. De huidige regels maken het lastig om kleinschalige huisvesting mogelijk te maken. Arbeidsmigranten mogen namelijk niet gezamenlijk op een kamer. Zij hebben volgens het huisvestingskader recht op een eigen kamer. Uit eerdere raadsvragen is gebleken dat gemeente Deurne daarmee afwijkt van de gestelde SNP huisvestingsnormen. Dat beperkt kansen op kleinschalige gecontroleerde huisvesting enorm. Daarom bieden wij vandaag een motie aan die de strengere regels die Deurne zichzelf zonder medeweten van de raad heeft opgelegd, terug te draaien. 

We zijn blij dat er eindelijk schot in het door VVD Deurne gevraagde onderzoek zit, om het gebruik van de randwegen in Deurne te stimuleren. Het college vraagt richting de begroting van 2019 middelen om dit mogelijk te maken. In combinatie met de spoortunnel en de ambitie om het centrum van Deurne verkeersluwer te maken, een noodzakelijke investering. 


Om daarnaast treingebruik te blijven stimuleren, is het onwenselijk dat er sporadisch parkeerboetes uitgedeeld worden bij het NS-station. Zelf stond ik er vorige week ook met mijn auto; alles vol. Welke keuze heb je dan? Wij dienen vanavond een motie in waarbij we verzoeken om tijdelijk een gedoogbeleid toe te passen voor het parkeren bij het NS-station. Raadsbreed is inmiddels de ambitie uitgesproken in het raadsprogramma om samen te gaan zoeken naar een structurele oplossing voor dit probleem. Het beste zou natuurlijk zijn als dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.  

 

Tenslotte lezen wij dat de ambtelijke organisatie versterkt dient te worden, in lijn met de toenemende ambities en taken. Richting de begroting van 2019 zouden wij graag in de commissie bestuur het strategisch personeelsbeleid op de agenda willen hebben. Met name zijn wij benieuwd wat de visie is van het college, welke posities de gemeente zelf in vaste dienst wil hebben en wanneer gaat de gemeente kiezen voor externe inhuur.


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!