Huizen bouwen
- 17 oktober 2021

Het Deurne voor iedereen, de keuze is aan jou

Het is druk in Deurne, en daar zijn we blij mee. De bouwprojecten blijven zich aandienen, de spoortunnel lijkt dan toch echt gerealiseerd te worden, de maatschappelijke voorzieningen beginnen vorm te krijgen en ook voor het zwembad lijkt een oplossing dichtbij.

Het gaat financieel goed met de gemeente en zoals het er naar uitziet zal de gemeentelijke belasting ook deze keer niet verhoogd worden. Al met al concrete zaken die laten zien dat we een actieve gemeente zijn waar momenteel veel goede dingen gebeuren.

En hoewel we natuurlijk deze ontwikkelingen toejuichen blijft een toekomstvisie momenteel nog achterwege. We zullen keuzes moeten maken en richting moeten geven zodat we niet met losse plannen blijven werken maar een uitzicht kunnen creëren voor de lange termijn.

Met de omgevingsvisie worden we in staat gesteld om deze keuzes te maken en daar moeten we dan ook volop gebruik van maken. Gaan we voor een agrarische gemeente of juist voor de recreatie? Durven we de wens uit te spreken om niet alleen voor inbreiding te gaan maar wel voor die extra woonwijk en hier ook echt werk van te maken? En wat doen we met onze bedrijventerreinen? Allemaal zaken die we goed zullen moeten overwegen en liefst zo breed mogelijk gedragen door de inwoners van Deurne.

Als lokale partij maken wij ons hard voor de keuzes die we straks samen gemaakt hebben, en met onze landelijke achterban kunnen we ook in de provincie en daarbuiten hier aandacht voor vragen en ons sterk maken voor onze standpunten.

Mocht je mee willen praten of heb je ideeën/input voor deze omgevingsvisie of misschien wel andere onderwerpen dan gaan wij graag het gesprek met je aan!