Heel Deurne glasvezel
- 20 februari 2018

Heel Deurne glasvezel!

E‑Fiber wil in de hele gemeente Deurne een glasvezelnetwerk aanleggen, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied. Inwoners, organisaties en bedrijven hoeven geen aansluitkosten te betalen. Het college van B en W geeft aan mee te willen werken aan dit initiatief. Als de gemeenteraad instemt met de aangepaste legeskosten, kunnen de gemeente Deurne en E‑Fiber een overeenkomst ondertekenen.

De afgelopen periode hebben de gemeente Deurne en E‑Fiber gesproken over de voorwaarden waarbinnen glasvezel aangelegd kan worden. De gemeente en E‑Fiber zijn het nu met elkaar eens. Om kabels en leidingen te mogen aanleggen, betaalt een bedrijf leges. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor onder andere toetsing en verlening van de vergunning en toezicht op de werkzaamheden. De leges moeten kostendekkend zijn. Het blijkt dat bij kabel- en leidingprojecten met een tracé groter dan tien kilometer de leges onevenredig hoog zijn. In het geval van de glasvezelaanleg gaat het om meer dan 300 kilometer. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de legesverordening zodanig te wijzigen dat bij kabel- en leidingprojecten groter dan tien kilometer gewerkt wordt met een projectbegroting. De gemeente bepaalt hierbij de legeskosten op basis van de omvang van het project. Het voorstel tot wijziging van de legesverordening wordt in maart voorgelegd aan de raadscommissie en de gemeenteraad.

Overeenkomst
Als de gemeenteraad instemt, kunnen de gemeente Deurne en E‑Fiber een overeenkomst ondertekenen. Als die overeenkomst is getekend, kan E‑Fiber vervolgens aan de slag gaan met de wervingscampagne. Of het glasvezelnetwerk er daadwerkelijk komt, hangt af van voldoende deelname in Deurne. Tijdens de wervingscampagne kan ieder huishouden, bedrijf of organisatie zich opgeven als abonnee bij een provider. Als er voldoende abonnees zijn, start E‑Fiber met de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Deurne. Alle in de gemeente geregistreerde woon- en bedrijfsadressen worden dan gratis voorzien van een glasvezelverbinding.

Tekstbron: Weekblad voor Deurne


Delen