Gedeputeerde Yves de Boer bracht bezoek aan Neerkant
- 6 maart 2015

Gedeputeerde Yves de Boer bracht bezoek aan Neerkant

Op vrijdag 27 februari bracht Yves de Boer een bezoek aan Neerkant in Gemeenschapshuis De Moost. Ons commissielid Tim Rooijakkers heeft dit bezoek geregeld. Aanwezig waren wethouder Helm Verhees en verschillende mensen van de stuurgroep en van de diverse werkgroepen van Leefbaar en Vitaal Neerkant. Leefbaar en Vitaal Neerkant is een stichting die 2 jaar geleden is opgericht om het dorp een boost te geven, na het mislopen van de realisatie van de IDOP plannen in 2010. De stichting gaat zich de komende jaren bezig houden, de leefbaarheid in het dorp te waarborgen dan wel te vergroten. De werkgroepen wonen, werken, ontmoeting en verbondenheid zijn daar intensief mee bezig.

De plannen van de herinrichting dorpskern werden gepresenteerd. Dit plan is tot stand gekomen na veel voorbereiding en intensief werk door de werkgroep wonen in samenspraak met de Neerkantse inwoners. Door een prachtige 3 dimensionale presentatie op ooghoogte en helikopterview is te zien hoe men denkt dat Neerkant er in de toekomst uit zou moeten komen zien. Deze is te zien op de site van www.infoneerkant.nl. Ook deze nieuwe website is tot stand gekomen via de werkgroep verbondenheid van Leefbaar en Vitaal Neerkant. Men is vooral op zoek naar cofinanciering om dit plan te verwezenlijken. Er is € 50.000,- ter beschikking gekomen in 2014 vanuit de gemeente maar dit is niet voldoende.

Verder is er gesproken over de ontwikkeling van het buitengebied. De werkgroep werken heeft zich tot nu toe gericht op de plattelandswoningen en initiatieven voor de VAB’s . Deze ontwikkeling worden komende maanden ook intensief behandeld in de raadscommissies.

Yves de Boer heeft verschillende aanreikingen gedaan en goede tips gegeven voor de cofinanciering en de uitwerkingen van de plattelandsinrichting.