Fractie VVD Deurne op bezoek bij Leefbaar & Vitaal Neerkant
- 20 mei 2015

Fractie VVD Deurne op bezoek bij Leefbaar & Vitaal Neerkant

Maandag 18 mei bezocht de fractie van VVD Deurne een delegatie van Leefbaar & Vitaal Neerkant. We werden hartelijk ontvangen en kregen een duidelijke presentatie van de plannen die zij hebben om de leefbaarheid in Neerkant te bevorderen. Namens Leefbaar & Vitaal Neerkant waren Ad Cosijn, Toine Verstappen en Mieke Sijben aanwezig. Zij vertelden ons vol enthousiasme waar zij voor staan en waar zij zich mee bezighouden. Leefbaar & Vitaal Neerkant is onderverdeeld in 5 werkgroepen, te weten: verbondenheid, werken en werkomgeving, ontmoeting, wonen en woonomgeving en actuele dorpsbelangen (voorheen dorpsraad).

Iedere werkgroep werd kort gepresenteerd waarbij duidelijk werd uitgelegd waar zij zich mee bezighouden, hoe de samenwerkingen verlopen en tegen welke problemen zij (mogelijk) aanlopen. Zo is de werkgroep ‘verbondenheid’ in samenwerking met LEEF bezig met het organiseren van een cultuurtocht door Neerkant met medewerking van diversen Neerkantse clubs. In deze werkgroep is tevens ons commissielid Liesbeth Goorts actief. De werkgroep ‘werken en werkomgeving’ is met name bezig om de VAB-locaties in beeld te brengen en roept op tot maatwerk om leegstand van deze locaties te voorkomen. De werkgroep ‘ontmoeting’ is druk bezig met het oprichten van een zorgcoöperatie voor ouderen in de dorpskern, dit in samenwerking met de LEV-groep. De werkgroep ‘actuele dorpsbelangen’ is sinds april actief en vervangt de dorpsraad in Neerkant. Deze werkgroep dient als aanspreekpunt voor de inwoners van Neerkant. Er gaat ook veel aandacht uit naar de werkgroep ‘wonen en woonomgeving’, zij hebben als doel de dorpskern te verfraaien. Zij streven naar herinrichting van het Neerkantse centrum met een mooie dorpskern met veel groen, veilige kruisingen, een passend snelheidsregime, minder parkeerproblemen, beperkt vrachtverkeer, sfeervolle verlichting en een modern rioleringssysteem zonder problemen bij wateroverlast. Het stemt de VVD zeer tevreden dat de samenwerking tussen Leefbaar & Vitaal Neerkant en de Gemeente Deurne als prettig wordt ervaren.

Enige tijd geleden zijn de plannen voor de herinrichting van Neerkant al gevisualiseerd en gepresenteerd aan de Neerkantse inwoners. En afgelopen februari bracht VVD gedeputeerde Yves de Boer een bezoek aan Leefbaar & Vitaal Neerkant, op verzoek van VVD Deurne. Yves de Boer heeft hierbij diversen tips meegegeven aan de werkgroepen. VVD Deurne is blij om te horen dat de werkgroepen hier ook daadwerkelijk voordeel van hebben gehad.

Al met al vonden wij het een zeer interessante en nuttige bijeenkomst. Wij bedanken Leefbaar & Vitaal Neerkant voor de duidelijke uiteenzetting en hun enthousiasme!

Voor meer informatie over Leefbaar & Vitaal Neerkant kunt u hun website bekijken via: www.infoneerkant.nl.