Mes
- 21 december 2020

Elk steekincident onder jongeren is er 1 teveel

Afgelopen augustus werd Deurne opgeschrikt door een steekincident onder jongeren. Een zorgelijke trend gekoppeld aan de drillrapscene, waar veel incidenten hun oorsprong in vinden. Een ontwikkeling die niet stopt bij de grenzen van de randstad.

Het vindt doorgaans plaats in een schemerig plekje van de samenleving waar moeilijk zicht op te krijgen is. Wij vinden dat we hiervoor niet moeten wegkijken. Het is tenslotte onze kerntaak als overheid om inwoners, en dus ook jongeren, te beschermen.

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld door een samenwerkingsverband van onder andere 15 gemeenten. De grotere gemeenten van Nederland die (helaas) ervaring hiermee hebben, aangezien het wapengebruik onder jongeren er een aanzwellend probleem is. In dit plan staan acties beschreven waarmee deze gemeenten het wapengebruik onder jongeren gaan beteugelen.

Wij vinden dat het uitvoeren van preventieve acties, zoals voorlichting geven en toezicht houden, onvermijdelijk zijn wanneer een dergelijke ontwikkeling in de samenleving zichtbaar is. Elk steekincident onder jongeren is er 1 te veel. Daarom dienen wij een motie in die het college oproept zich te committeren tot de preventieve acties van het actieplan.