Zorg in Deurne logo
- 16 maart 2019

In dienst nemen jeugdprofessionals Zorg in Deurne

De afgelopen weken was er flink wat rumoer in de media en de Deurnese politiek. Het ging om de vraag: “is het de taak van gemeenten om zelf zorgverlener te worden?”. Afgelopen woensdag werd hier in de commissie samenleving over gedebatteerd.

Wat is er aan de hand? De gemeente voert sinds 2015 al jeugdzorg uit. Dit is de zogenaamde basiszorg van Zorg in Deurne. Die zorg bestaat uit het scannen van de problematiek in een gezin, ondersteuning bieden en indien nodig doorverwijzen naar zwaardere zorg. Die zwaardere zorg noemen we specialistische jeugdzorg en wordt uitgevoerd door professionals. Dit deed de gemeente niet en gaat de gemeente ook in de toekomst niet doen.

Het college heeft nu besloten om de werknemers die de basiszorg leveren niet langer voor veel geld in te huren, maar deze zelf in dienst te nemen. Buiten dat dit veel geld bespaart zorgt dit er vooral voor dat mensen op dezelfde manier en met gelijke voorwaarden kunnen gaan werken. Bovendien bereiken we hiermee dat we jarenlang dezelfde gezichten in dienst hebben wat voor ouders, huisartsen en onderwijs natuurlijk ontzettend belangrijk is.

Zorg in Deurne is een voorbeeld voor veel gemeenten in Nederland. De medewerkers voelen zich daar thuis en het functioneren wordt door niemand betwist. Het gaat gewoon kei-goed!

Wij zijn dan ook van mening dat we deze professionals van harte welkom moeten heten. Ze zijn al jaren onderdeel van de organisatie dus het is een logische stap om ze nu ook zelf in dienst te nemen. Dat de zorg daar alleen maar beter en goedkoper van wordt is natuurlijk helemaal fijn.