Markt Deurne
- 15 januari 2022

Deurnese VVD steunt protestactie horeca

Beste ondernemers van Deurne, 

Vanaf vandaag kan er weer meer. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen weer open kunnen. Het is belangrijk dat we weer kunnen sporten om gezond te blijven, naar de kapper kunnen of lokaal kunnen winkelen. 

In dit stadium van een crisis die iedereen in de maatschappij raakt, worden keuzes gemaakt in schaarste en kunnen deze niet iedereen tevreden stellen. Wij begrijpen heel goed dat sectoren zich achtergesteld voelen. Dit gaat ons aan het hart. Wij zijn echter niet blind voor het alternatief, waarin ontwrichting van niet alleen de zorg maar de gehele maatschappij een zeer reëel scenario is. Wij begrijpen waarom maatregelen worden genomen. 

Waar wij echter 100% achter staan is de protestactie van de horeca van vandaag. Wij zien met lede ogen aan hoe Deurnese bedrijven, die soms decennia lang zijn opgebouwd, nu tussen wal en schip belanden en simpelweg op omvallen staan. Het geluid dat ze hiermee afgeven aan Den Haag is zeer op zijn plaats. Wij zullen als fractie langsgaan bij hen en het gesprek voeren over wat er wél kan. 

Wij zijn echter van mening dat je met een statement en een bezoekje er niet bent als lokale politieke partij. Zeker niet eentje met een landelijk lijntje. Daarom zij wij, zoals wij vaker hebben gedaan in deze crisis, vanmiddag in een digitale sessie het gesprek aan gegaan met 3 VVD-kamerleden: Sophie Hermans (fractievoorzitter), Judith Tielen (woordvoerder coronabeleid) en Thierry Aartsen (woordvoerder steunpakketten). Wij hebben hier het belang van de lokale middenstand aan de orde gesteld en de noodzaak voor betere steunpakketten met maatwerk. Ook hebben wij gepleit voor zo snel mogelijke opening van sectoren over de breedte van de maatschappij, als dat verantwoord kan. 

Hoewel het niet altijd zo zal voelen staan wij echt achter jullie. Naast politici zijn wij ook gewoon inwoners van Deurne. Wij kennen allemaal wel iemand met een bedrijf dat in deze benarde situatie is belandt. Voor nu; houd vol. En laat de steun die jullie vandaag voelen van de inwoners van Deurne de energie en het vertrouwen geven om door deze periode heen te komen. 

Met liberale groet, 

Tom Oomen 
Fractievoorzitter – de Deurnese VVD