Parkeren Wolfsberg
- 23 december 2019

Deurnese VVD maakt van gratis parkeren een punt

Afgelopen raadsvergadering stond de centrumvisie op het programma. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het centrum levendig blijft en dat ondernemers hier actief kunnen blijven. De Deurnese VVD heeft drie punten waar ze zich hard voor maakt. Een kleiner centrum, bewaakte fietsenstalling en gratis parkeren.

In de visie die in nauwe samenspraak met alle belanghebbende gemaakt is, staat beschreven hoe we het centrum in Deurne kleiner en compacter vorm gaan geven. Dat is nodig omdat er enorm veel leegstand is in het centrum. Hier wordt gekozen voor een transitie die natuurlijk verloopt. We gaan ondernemers niet dwingen te verhuizen. In goed overleg gaan we kijken wat we kunnen betekenen voor hen. Ook gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om voormalige winkelpanden om te vormen tot kantoren en huizen. Deze mogelijkheden worden wat ons betreft ruim. Zo zijn er nieuwe perspectieven voor eigenaren van panden.

Gratis parkeren is een ander punt. De Deurnese VVD heeft al in het verkiezingsprogramma 2018-2022 gezegd dat ze gratis parkeren wil doorvoeren. Tijdens een opiniërend beraad in juni hebben we helaas moeten constateren dat er niet voldoende financiële middelen waren en hebben we nee gezegd. Na de begrotingsbehandeling van dit jaar blijkt dat onze financiën er veel beter uit zien en in de visie vinden we te weinig aanknopingspunten hebben om de ondernemers echt te helpen. Wat ons betreft wordt parkeren gratis. Dat is ook goed voor onze inwoners die een beter bereikbaar en goedkoper centrum van Deurne krijgen.

In de komende maanden gaan we dit verder uitwerken. We vinden namelijk dat het verlies van deze inkomsten niet alleen door de gemeente Deurne gedragen moet worden. Daar staat wat ons betreft ook minder uitgaven in het centrum tegenover.

En wat betreft de bewaakte fietsenstalling? Daar zien maar weinig mensen echt heil in. Door ondernemers en belanghebbende wordt hier geen echte meerwaarde in gezien. We houden hier een vinger over aan de pols.