Deurne vanuit de lucht
- 16 augustus 2022

‘Deurne, daar doen we het voor’

Wanneer je in deze tijd een krant openslaat of naar het nieuws kijkt dan lijken we ondanks onze welvaart verder weg van een gelukkige samenleving dan ooit.

Het blijkt moeilijk om met elkaar het gesprek aan te gaan en te luisteren. Oordelen en meningen vliegen rond op sociale media en het wordt moeilijker te bepalen ‘wat nu de waarheid’ is.

Ook in de politiek zie je diezelfde zoektocht.

Als liberaal doet het me pijn te zien dat onze kernwaarden onder druk staan. Je krijgt niet altijd krijgt wat je verdient, ook niet wanneer je er hard voor werkt of écht je best hebt gedaan.  Armoede en ongelijkheid blijven generatie op generatie bestaan en met de toenemende kosten komen ook de middeninkomens in de gevarenzone.

Niet alleen financieel maar juist ook door niet meer mee te kunnen doen, contact met anderen missen en kampen met mentale of gezondheidsproblemen.

Ook in onze gemeente kunnen we hierin verschil maken door bijvoorbeeld het subsidiebeleid te gaan herzien. Dit hebben we dan ook terug laten komen in het raadsprogramma.

Ondernemers hebben in de afgelopen 2 jaar harde klappen gehad. Toch hebben zij een ongelofelijke veerkracht laten zien. Daarnaast zien we geweldige voorbeelden van ondernemers die mensen écht willen helpen aan passend werk en hier tijd en energie in steken. We streven naar regelingen waardoor dit ook loont en willen de dienstverlening aan ons MKB verbeteren.

Ook onze agrarische ondernemers verdienen onze tijd en aandacht. We zijn daarom in gesprek met Kamerleden, de Provincie en natuurlijk de boeren zelf. Perspectief is hierbij van het grootste belang.

Verenigingen, dorps,- en wijkraden zetten zich belangeloos in voor onze inwoners. Net zoals de cliëntenraad en participatieraad waarmee we samenwerken om ook de dienstverlening voor inwoners te verbeteren.

Maatschappelijke voorzieningen verdienen onze prioriteit. Onze wethouder Tom Oomen heeft hier inmiddels mooie stappen in gezet.

Tom Oomen via DMG

We staan voor een aantal uitdagingen in onze gemeente. De vergrijzing is er één van. Dit vraagt om slim beleid in ons sociaal domein zodat zorggeld ook aan zorg wordt uitgegeven en niet aan onnodige indicatiestelling of administratie.

We kijken daarom ook kritisch naar de Gemeenschappelijke Regelingen en vinden het belangrijk dat onze lokale zorgaanbieders de (jeugd) zorg kunnen leveren die zo hard nodig is.

Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte. Het is een samenspel van een fijne leefomgeving, gezond eten en bewegen, waardevolle contacten met anderen, goed onderwijs, passend werk of een zinvolle dagbesteding. Het gaat om welzijn in de breedste zin van het woord.

Van veilig opgroeien tot oud worden in je vertrouwde omgeving.

Om jonge mensen naar Deurne te krijgen én te houden zijn er betaalbare woningen nodig. Tegelijkertijd willen we een groene en leefbare gemeente zijn. Het is daarom nodig om ook uit te kunnen breiden aan de randen van de kernen en dus niet elke m2 vol te bouwen. Dit is ook in het raadsprogramma terug te lezen. Wij pleiten voor nog eens 1800 woningen bovenop de 1800 die er al gaan komen.

Onze voorzieningen willen we bereikbaar én betaalbaar houden. Daarom staan wij voor veilig verkeer in de kernen, goed functionerende randwegen en een oplossing voor de A67 en N270.

De Deurnese VVD volgt de energietransitie op de voet en wil voorkomen dat we in Deurne straks zonneveldwoestijnen zien i.p.v. platteland. Ook moeten inwoners mee kunnen profiteren van de opwek van energie. Waar mogelijk moeten de vaste lasten van inwoners omlaag.

In de afgelopen maanden heeft de nieuwe gemeenteraad samengewerkt aan het raadsprogramma voor de komende 4 jaar. Raadsprogramma

Niet alleen hebben we besproken wát er gedaan moet worden maar vooral ook hóe.

Met onze inwoners bouwen aan een nog mooier Deurne.

De ingrediënten liggen er: ambitie, energie en de motivatie om dit op een constructieve manier met elkaar te gaan doen.

Wij kijken dan ook met vertrouwen en optimisme naar de komende raadsperiode.