gemeentehuis binnen
- 19 september 2018

De rode draad door het raadsprogramma

Raadsprogramma
Service en dienstverlening als rode draad door het raadsprogramma. Als frisse start en start signaal vanuit deze gemeenteraad om van deze gemeente een anders werkende gemeente te maken. Dienstverlening waarbij de “klanten”, onze inwoners, op een andere manier dan nu centraal staan. Met hen meedenken en adviseren. Laagdrempelig en klantgericht zijn. Dat was de insteek van de Deurnese VVD voor dit raadsprogramma. En dat is de insteek van de Deurnese VVD voor deze raadsperiode.

Wij zijn tevreden dat de gemeenteraad vandaag unaniem bevestigt dat service en dienstverlening een speerpunt is voor de komende periode. Ook het college en de gemeentelijke organisatie omarmt dit verhaal. Gepaard met de verbouwplannen van dit gemeentehuis naar het Huis van de Samenleving, werd de visie gepresenteerd over toekomstige dienstverlening. Een verhaal om je vingers bij af te likken. Wat zou het toch fantastisch zijn als we dit met zijn allen voor elkaar kunnen krijgen. Dat inwoners in de toekomst trots zijn op hun eigen ambtenaren, bestuurders en gemeente.

Verbetering van de service en dienstverlening hoeft niet langer te wachten en zeker niet tot het nieuwe Huis van de Samenleving af is. Dit raadsprogramma staat vol met plannen om morgen te beginnen. Niet alleen in woorden, maar ook in regels en beleid.

Verbetering van service en dienstverlening richting onze boeren:
Mogelijkheden creëren om boeren te laten omschakelen en mogelijkheden bieden aan boeren die vooruit willen en willen innoveren. We hebben net een lange bestemmingsplanprocedure achter de rug met jaren van stilstand. Laten we nu met de instrumenten die we hebben ook daadwerkelijk dingen mogelijk maken!

Verbetering van service en dienstverlening richting de centrumondernemers:
Soms moeten er eerst moeilijke keuzes gemaakt worden, voordat de dienstverlening verbeterd kan worden. Maar wij zijn zeer tevreden dat de eerste versie van een nieuwe visie nu eindelijk op papier staat. De bal ligt nu wederom bij de politiek en de gemeente om op korte termijn een uitgewerkte visie op tafel te leggen. Een nieuwe visie alleen gaat echter geen beweging brengen. Er moet op korte termijn gewerkt worden aan een nieuw bestemmingsplan. Dit om omschakelen van winkels naar woningen mogelijk te maken. Een open houding richting initiatiefnemers is daarbij een uitgangspunt. Gun pandeigenaren een nieuwe boterham met de verkoop of verhuur van appartementen.

Richting inwoners die hun droomhuis willen bouwen:
Voor de huurder bij Bergopwaarts. Voor de starters in de kerkdorpen. Voor inwoners die innovatief willen bouwen. En niet te vergeten voor degene die na jarenlang werken een mooie villa willen bouwen. De woonvisie is hard toe aan een update. Wij vragen het college om hier haast mee te maken.

Richting vrijwilligers en mantelzorgers:
Veel mantelzorgers raken overbelast, ook door de combinatie werk-mantelzorg. Extra ondersteuning is daarom noodzakelijk en wij zijn blij dat dit is opgenomen in het raadsprogramma. 

Richting Ondernemers:
Te vaak worden wij nog gebeld door gefrustreerde ondernemers die vooruit willen maar worden geremd door de gemeente. Dat is slecht voor onze lokale economie. De service en dienstverlening voor de ondernemers MOET op korte termijn omhoog. Dat is enerzijds capaciteit, maar vergt ook een andere houding. De inventarisatie voor de behoefte aan bedrijventerrein is van essentieel belang. Ook vragen wij het college om hier op korte termijn werk van te maken.

Verbetering van service en dienstverlening richting alle inwoners:
Door een gemeente Deurne;

  • Die proactief mee denkt met inwoners.
  • Die samen zoekt naar oplossingen met inwoners.
  • Die de inwoners het verschil laat maken. Niet de regels.

Delen