Denk aan je buren!
- 8 oktober 2017

De aso-wet in Deurne?

Woonoverlast is een veel voorkomend probleem. Het kan grote gevolgen hebben voor het woongenot. In sommige gevallen voelen slachtoffers zich genoodzaakt te gaan verhuizen.

In juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast, ook wel de ‘aso-wet’ genoemd, in werking getreden. Deze wet geeft de burgemeester meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken.

Tom Oomen en Mirjam van Asten hebben over deze nieuwe wet raadsvragen gesteld. Uit beantwoording kunnen we lezen dat voorlopig gewacht wordt op de ervaringen van andere gemeenten. Verder zal de burgemeester in overleg gaan met betrokken partijen als woningcorporatie, politie en buurtbemiddeling over de noodzaak van dit instrument.

In het verleden was de burgemeester genoodzaakt om te streng of juist te coulant op te treden. Met deze wet kan hij maatregelen treffen waar de situatie om vraagt. Wij denken dat deze wet (initiatief van de VVD) hem hiermee kan helpen. Gebruiken dus!

De volledige weergave van de raadsvragen kunt u hier lezen.