Peter Eijsbouts
- 28 februari 2021

Contact met dorpsraden versterken

Wij hebben een motie ingediend die de gemeente Deurne oproept tot het aanstellen van een contactpersoon voor de wijk- en dorpsraden en de gemeenschapshuizen. Wij hebben in gesprekken met vertegenwoordigers van die wijk- en dorpsraden duidelijk signalen opgevangen dat ondanks alle goede bedoelingen vanuit de gemeente de communicatie tekortschiet.

Deze wijk- en dorpsraden zijn de voelsprieten van de gemeente, onderwerpen die bij burgers spelen worden meestal niet rechtstreeks door de burgers bij de gemeente onder de aandacht gebracht maar dit gaat vaak via die wijk- en dorpsraden richting gemeente gebracht. Denk hier bijvoorbeeld aan groenvoorziening in een wijk of dorp, of de aanleg van een speeltuintje of openbaar parkje.

Verder zijn er vaak projecten vanuit de gemeente die via of met behulp van de wijk- en dorpsraden ten uitvoer worden gebracht. Denk hier bijvoorbeeld aan het saneringsplan voor de openbare verlichting. Of een sanering van waterleiding of riool waarbij een hele straat op de kop gaat die daarna weer ingericht moet worden. Omdat voor al dit soort projecten meerdere afdelingen binnen de gemeente aan de bal zijn is het voor wijk- en dorpsraden moeilijk om de juiste contactpersoon aan te spreken en om zelf overzicht te houden. Er is kort gezegd noodzaak aan een "coördinator" binnen het gemeentehuis.

Een vaste aanspreekpartner voor de wijk- en dorpsraden (en de gemeenschapshuizen) die weet waar in het gemeentehuis hij/zij de vragen kan uitzetten, die de voortgang in de gaten houdt en die de meerdere afdelingen bij elkaar brengt indien noodzakelijk. Het is van het grootste belangde vrijwilligers in de wijk- en dorpsraden betrokken te houden, zij zijn tenslotte de ogen en oren van de gemeente.