busvervoer
- 4 augustus 2017

College B&W positief: op korte termijn verbetering busvervoer Zeilberg.

Het College heeft positief gereageerd op de oproep van VVD Deurne om het busvervoer in Zeilberg te verbeteren. De Gemeente gaat daarbij kijken naar het complete plaatje. Dus de opstapplaats, de route, de uitstapplaats en eventuele andere aandachtspunten. Na de vakantie gaat de Gemeente zo snel mogelijk in overleg met de Zeilberge basisschool en eventueel andere partijen zoals omwonenden, politie en ouderraad.

Ruud Berkers is tevreden met de beantwoording van de raadsvragen: ”Als dit gerealiseerd wordt is er al een grote bron van ergernis weggenomen bij de ouders. Tenslotte is de afstand van de Zeilbergse basisschool naar De Kubus 2 km. Het moet toch lukken om dit veilig, makkelijk en efficient in te richten voor iedereen”.

Eerder had het College besloten dat er definitief geen nieuwe gymvoorziening komt in Zeilberg wegens te hoge kosten.


Delen