De Wiemel Deurne
- 20 maart 2018

Brief aan de zwemverenigingen

Beste leden van de Deurnese zwemverenigingen,

VVD Deurne draagt de zwemverenigingen en het zwembad een warm hart toe. Het opleiden van kinderen in het vaardig zwemmen en de sport die er dagelijks beoefend wordt moet wat ons betreft dan ook behouden blijven.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel in 2016 had VVD Deurne al zorgen over de vraag of LACO en de zwemverenigingen eruit konden komen. Om die reden heeft Jeroen van Lierop een amendement ingediend om zeker te stellen dat de verenigingen niet het slachtoffer zouden worden.

Het gevolg hiervan was dat de gemeente de subsidievoorwaarden kon wijzigen als er geen overeenstemming zou zijn tussen jullie en LACO.

Na behandeling in de raad hebben wij de indruk dat de verenigingen alles gedaan hebben om tot afspraken te komen. Het lijkt erop dat LACO simpelweg een exploitatietekort van 90.000 euro bij jullie neerlegt. Dit is tegen alle afspraken in die indertijd gemaakt zijn. Wij betreuren dit ten zeerste. Wat ons betreft heeft LACO hiermee laten zien een onbetrouwbare partij te zijn.

Dat betekent dat de gemeente nu aan zet is. De voorwaarden voor de subsidie moeten aangepast worden. Wij stellen daarbij het volgende voor:

·         LACO en de gemeente maken afspraken voor de komende vijf jaar. We verwachten daarbij dat LACO geen extra claim bij de verenigingen neerlegt.  

·         We gaan opnieuw alle varianten bekijken voor een zwemvoorziening in Deurne waarbij ook de optie van een nieuw zwembad wordt uitgezocht.

 

Met vriendelijke groet, namens VVD Deurne

Raadslid Mirjam van Asten

 


Delen