Cultuurcentrum Deurne - © Tom Oomen
- 23 november 2019

Brede discussie CCD nodig

"De wethouder zegt: wie A zegt moet B zeggen, maar we zijn inmiddels bij Z”, zei Tom Oomen in de commissievergadering 2 jaar geleden. Ook toen klopte het CCD namelijk aan bij de gemeente voor extra subsidie. Structureel 50.000 euro erbovenop wel te verstaan. De inbreng van de Deurnese VVD bij de behandeling geeft weer hoe wij daar toen in stonden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en wederom ligt er een nieuwe vraag naar geld (bericht ED).

Incidenteel weliswaar, maar wij vinden dat het niet zo kan zijn dat de Deurnese samenleving telkens over de brug moet komen, wanneer er bij het CCD iets mis gaat. Keer op keer vallen er lijken uit de kast, waardoor de jaarlijkse subsidie van 301.000 euro niet voldoende blijkt te zijn.

In 2017 trad een nieuw bestuur aan in het CCD. Het was “een nieuwe start”. Het CCD is vanaf het begin een lastig dossier geweest, maar met de hulp van de Ruchte zou alles snel weer op rolletjes lopen. Helaas blijkt nu dat deze nieuwe start niet geheel vlekkeloos is verlopen. Contracten waar men niets vanaf wist en een langdurig zieke medewerker brengt het theater dit keer in de problemen.

Wij maken graag een vergelijking met een soortgelijke casus in het verleden. Bij de doorstart van de Cratosvrienden in 2016 was eén van de voorwaarden dat de gemeente inzage kreeg in de boekhouding. Wij vragen ons af waarom in 2017 niet even is meegekeken met het CCD, om te beoordelen of alles wel op orde was. Een kritische blik van de gemeente had de situatie van nu naar alle waarschijnlijkheid namelijk kunnen voorkomen.

De cijfers laten zien dat het bestuur en de medewerkers van het CCD goed werk hebben verricht. De zalen zitten voller en de doelen worden (bijna) behaald. Ons standpunt is dan ook zeker geen verwijt naar de gemotiveerde groep die het theater draaiende houdt. Wij vinden wél dat een brede discussie over hoe Deurne de toekomst van het CCD ziet nodig is. De tijd van pappen en nathouden is voorbij…