Fietsenstalling station Deurne
- 28 juli 2021

Bewaakte fietsenstalling in Deurne

In 2017 (RV-1743) en 2019 (RV-1939) heeft onze fractie haar zorgen geuit over het hoge aantal fietsdiefstallen in onze gemeente. Het college gaf toen aan een dalende trend te zien in Deurne. Uit een recent artikel van het ED blijkt echter dat een groot deel van de fietsdiefstallen E-bikes betreft. Dit heeft vanzelfsprekend een grotere impact en is dus een groter probleem, aangezien E-bikes een veel hoger aanschafwaarde hebben. 

Ook in vergelijking met omliggende gemeenten is het aantal diefstallen van E-bikes in Deurne hoog. Zelfs afgezet tegen andere gemeenten met een treinstation zoals Best, Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo.

Wij vinden het onvoorstelbaar dat er in Deurne zo veel fietsen en E-bikes worden gestolen. We hebben onze mond erover vol dat mensen meer de fiets moeten pakken voor het milieu en om het centrum te ontlasten van verkeer. Als je er vervolgens niet vanuit kan gaan dat je fiets er nog staat na een boodschap moet er iets gebeuren.

Voor onze fractie is het duidelijk dat er actie ondernomen moet worden. Daarom hebben wij (voor de derde keer) vragen gesteld over dit onderwerp. Onze fractie is altijd voorstander geweest van een bewaakte fietsenstalling in Deurne. Een recent onderzoek in opdracht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal stelt deze maatregel ook voor in de aanbevelingen. Nu is het moment om door te pakken!

Lees de raadsvragen hier.