Tom Oomen begroting 2022
- 9 november 2021

Betoog begroting 2022

 

Het einde is nabij. En dat klinkt natuurlijk veel onheilspellender dan je van ons als optimisten gewend bent. Het einde is namelijk nabij voor de financieel onzekere tijd van de gemeente Deurne. Maar het einde is zeker ook nabij voor deze gemeenteraadsperiode. Een periode die in 2018 begon en waar ik, met het tussentijds vertrek van mijn voorganger Ruud, halverwege mocht instappen. Langs die 2 lijnen wil ik jullie meenemen in het verleden, waarna ik graag de toekomst schets waar wij van de Deurnese VVD voor gaan knokken. Want verstandige keuzes maken, daar zitten wij hier voor. Verstandige keuzes als het over het vlot trekken van de woning bouw gaat. Verstandige keuzes wanneer je het hebt over de bereikbaarheid van Deurne vergroten. En ook verstandige keuzes als je vindt dat mensen mee moeten doen om een plek in onze maatschappij te verdienen.

Als enige stabiele rechtse partij in deze gemeente bevinden we ons in een tijdvak dat de Deurnese boeken in zal gaan als een politiek turbulente periode. Hoe de politieke verhoudingen eruit gaan zien is namelijk uiterst onzeker. Onze altijd rustige, eloquente overbuurman, geeft het JA woord aan zijn linkse spiegelbeeld waarbij zij als proefkonijn fungeren voor een mogelijk aanstaande landelijke fusie. Onze christelijke buurman waar we het op de inhoud doorgaans goed mee kunnen vinden is zoekende naar een nieuwe identiteit. Een nieuwe koers, maar waar naartoe?

Bij de lokale partijen waar we de afgelopen 8 jaar goed mee samen hebben gewerkt is het natuurlijk altijd afwachten wie de scepter gaat zwaaien. Zonder onderliggende ideologie kan de linkse meerderheid zomaar de kar doortrekken, verder weg van óns rechtse ideaalbeeld. En dan hebben we nog onze puberende buurjongen die na 8 jaar in de gemeenteraad van Deurne de politieke adolescentie heeft bereikt en staat op een T-splitsing naar een recalcitrante of opbouwend kritische volwassenheid.

Politiek onzekere tijden dus, die baad hebben bij het financiële startpunt dat wij met z’n allen tot stand hebben gebracht. In deze raad, waarin wij altijd gegaan zijn voor de verstandige keuze. Dat mag met trots gezegd worden en verdient in het bijzonder een compliment aan dit college. In het bijzonder aan de portefeuillehouder financiën; wethouder Schlösser. Bij aanvang van zijn ambtstermijn in 2014 gaf hij samen met wethouder Verhees, voormalig wethouder Lemlijn en burgemeester Mak aan, blij te zijn met een sluitende begroting. Het was echter nog geen tijd om op de stoelen te gaan juichen! Daar was de financiële situatie te broos voor, aldus de kersverse wethouder. Verstandige keuzes maken, blij zijn met het resultaat, maar altijd bedachtzaam voor de toekomst; zo kennen we hem. Juichen bovenop meubilair doen ze overigens maar bij andere partijen. Wij blijven met beide voeten stevig op de grond staan.

De jaren zijn voorbij gevlogen. In die jaren hebben er buiten de financiële ontwikkeling van de gemeente Deurne nóg een aantal bewegingen plaatsgevonden. De coronacrisis om er maar eentje te noemen. En bij voorspellingen over het verloop van deze crisis moet ik altijd denken aan het zinnetje dat de AFM bedrijven verplicht te noemen bij het aanprijzen van financiële producten. Precies “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. Ik wil me hier dan ook niet te veel aan wagen. Maar dat we inmiddels steeds meer kunnen, zal iedereen tevreden stemmen. Zo ook de gemeente Deurne waar ondernemers weer kunnen ondernemen en inwoners aan het genieten zijn van een nagenoeg vrije herfst.

Het venijn zit hem echter in de staart zegt men wel eens. Met corona lijkt dit ook het geval. Het debat verhardt. Burgers komen tegenover elkaar te staan en lijken niet meer naar elkaar te luisteren. Laten we dat wel doen. Laten we blijven praten. Hier in de raad, op straat, op feestjes, niet of Facebook, niet op Twitter, zodat we elkaar niet uit het oog verliezen. Hoe meer je luistert, hoe meer je erachter komt dat de intenties niet verkeerd zijn. Live and let live vind ik een verschrikkelijk uitgangspunt. Dat is geen samenleven.

Laten we alsjeblieft eerlijk blijven tegen elkaar, ook wanneer het moeilijk wordt. En laten we elkaar dan ook overtuigen, als een argument sterker is dan de jouwe.

Het vertrouwen in de landelijke politiek is gedaald naar een magere 33%. Het vertrouwen in de lokale politiek is gelukkig doorgaans hoger maar ook niet om over een huis te schrijven, liet recent onderzoek zien. In mijn zoektocht naar de oorzaak hiervan ben ik tot stuitende conclusies gekomen. Die zoektocht behoeft overigens niet veel moeite. Vertel iemand dat je in de politiek zit en de argumenten voor het dalende vertrouwen komen als warme broodjes over de toonbank. Vul aan dat je het voor de VVD doet en je hebt voor de rest van de avond je gesprekspartner gevonden.

Ik zeg dat, want toen ik ruim vijf jaar geleden politiek actief werd had ik een duidelijk doel dat zijn oorsprong vindt in deze argumenten. Dat doel was en is het liberaal geluid laten horen in Deurne: meer vrijheid voor onze inwoners, meer kansen, minder regels, de overheid als bedrijf en gewoon problemen praktisch aanpakken zoals de woningnood of drugs en -wapengebruik onder jongeren. En hoe langer ik op deze plek mag staan, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat dat eigenlijk best te realiseren is. Natuurlijk, dichter op het vuur ken je ook vaker de andere kant van het verhaal. Dat doet je realiseren dat besluiten vaak niet zo eenzijdig zijn als ze lijken.

Maar toch laat dat ons niet van het pad raken. Wij zijn ingehuurd om niet alleen problemen te benoemen, maar er ook nog een oplossing voor te bedenken. En we moeten deze oplossing niet alleen bedenken, we moeten er stapje voor stapje voor zorgen dat die oplossing dichterbij komt.

En op die manier zijn inmiddels al flink wat van onze doelen aangepakt. We bouwen veel woningen, investeerden flink in sportvelden, voorzieningen in dorpen en hebben geld geregeld voor het zwembad. Dat we dit voor elkaar kregen terwijl we in Deurne de lasten voor onze inwoners niet hebben laten groeien in tijden van grote financiële problemen is een prestatie van formaat.

Genoeg over het verleden, door naar de toekomst. Want we zijn er nog niet. Deurne zou wat ons betreft een gemeente “nieuwe stijl” moeten zijn. Minder een laag die zich bezighoudt met hoe iemands leven eruit zou moeten zien, meer een uitvoeringsorganisatie die tot de dienst staat en ondersteunt waar nodig. Transparant, met heldere communicatie naar haar inwoners. Veel ruimte voor ondernemende mensen en waar het fijn wonen is. Scherp bestuurd door het college, maar even zo scherp gecontroleerd door de gemeenteraad en haar inwoners.

Hoewel ik eerder aangaf dat wij blij zijn met de 1800 aanstaande woningen, is dat volgens ons bij lange na niet genoeg. Deurne is een relaxte gemeente om in te wonen. Dat zal wat ons betreft niet snel veranderen en dat zien ook mensen van buiten Deurne. Daarom is er veel meer nodig. Op korte termijn die 1800 woningen verdubbelen is een stap in de goede richting. Dat is geen opgave omdat het zo lekker klinkt, maar broodnodig. Een verstandige keuze. De enige keuze. Onze keuze.

Met de voorliggende begroting is de verleiding groot om flink te gaan spenderen. Maar of dat verstandig is, wij denken van niet. Zeker met de aanstaande verkiezingen in zicht. De vergelijking makend met een persoonlijke situatie zou je nu overwegen dat nieuwe horloge te kopen of een abonnement voor dat leuke tijdschrift af te sluiten. Op politiek niveau zou voor ons direct het betaald parkeren afgeschaft mogen worden. Flink geïnvesteerd mogen worden in de wegen, zodat een snelheidsverhoging op de randwegen naar 70 doorgevoerd kan worden. Een bewaakte fietsenstalling uit de grond gestampt mogen worden. Of een flinke verlaging van de woonlasten voor inwoners. Allemaal politieke keuzes waar wij inhoudelijk 100% achter staan, maar nu niet voor kiezen.

De realiteit is namelijk dat we aan het einde van een raadsperiode staan en het niet quiche vinden onze plannen nu alvast in de grondverf te zetten. Laat er geen twijfel over bestaan dat wij ervan overtuigd zijn ook in de volgende gemeenteraad van Deurne vertegenwoordigd te zijn en te blijven pleiten voor maatregelen zoals zojuist benoemd, voor een beter Deurne. Maar niet nu. Niet nu, waarmee we over ons eigen graf regeren en een toekomstige raad de mogelijkheid blokkeren beslissingen te maken die passen bij de politieke verhouding die dan geldt.

Al met al kijken wij met veel vertrouwen naar de toekomst. Door de verstandige keuzes die wij de afgelopen periode gemaakt hebben schijnt in de toekomst de zon. Daar ben ik best trots op.


Delen