Betoog Tom Oomen
- 10 november 2019

Betoog begroting 2020 van Tom!

 

Voorzitter, leden van de raad, en inwoners van Deurne,

- Deurne is een gave gemeente om in te wonen, want wij hebben een grote diversiteit aan scholen.

- Ook is Deurne een gave gemeente om in te wonen, omdat wij in elke kern een gemeenschapshuis hebben en een actieve samenleving die deze op orde houdt.

- En Deurne is een gave gemeente om in te wonen, omdat wij goed onderhouden sportlocaties hebben waar iedereen gebruik van kan maken.

Wanneer ik mensen spreek uit omliggende gemeentes, bespeur ik enige jaloezie over de Deurnese voorzieningen. Deze zijn over het algemeen ook gewoon goed. Waar dit niet het geval is, wordt samen met inwoners gewerkt aan verbetering. Dit past ook bij Deurne, dat zich graag profileert als fijne woongemeente.

Dit is echter niet gratis en moet ergens van betaald worden. Het is dan ook traditie dat de woonlasten in de gemeente Deurne relatief hoog zijn. Hoewel wij deze samenhang tot op zeker hoogte begrijpen wringt dit toch met de florissante positie van Deurne in deze begroting. Zelfs het feit dat omliggende gemeentes de ozb met 10, 20 of zelfs 30% verhogen, mag geen excuus zijn om hier in Deurne kritisch naar te kijken.

De arbeidsmarkt draait als een tierelier en de werkloosheid blijft dalen. Het gaat economisch goed met Nederland. Tenminste, dat lees je overal. Toch voelt niet iedereen dat zo. We zijn namelijk niet in staat om deze groei door iedereen te laten meemaken. Wat iemand op het eind van de maand overhoudt in de portemonnee speelt hierin een grote rol. Minder incidentele uitgaven kan kort de angel eruit halen. Wanneer echter de vaste lasten een kleiner stuk van het gezinsbudget opslokt krijgt men de ruimte om keuzes te maken. Wij vinden dat de inwoners van Deurne meer moeten profiteren van de economische voorspoed waar Nederland zich in bevindt. Zeker wanneer te zien is dat Deurne er tegenover omliggende gemeentes erg goed voor staat. Lage woonlasten is voor elke liberaal een uitgangspunt op zich, en zal dat voor de Deurnese VVD ook altijd blijven. Wij willen de doelstelling uit het raadsakkoord, om de woonlasten in lijn te brengen met omliggende gemeentes, dan ook op korte termijn realiseren.

Voorzitter. Stel, men vindt aan het eind van de maand nog een paar vrij te besteden biljetten in de “beurs”. Wanneer deze echter op straat door een vreemde ontnomen worden en men struikelt vervolgens over de vaten drugsafval naar huis, zal de economische voorspoed nog altijd niet gevoeld worden. De lasten ten behoeve van de openbare orde en veiligheid zullen dalen, verwacht het college. In 2020 wel met 7%, en dat vinden wij opmerkelijk.

We leven in een tijd waarin criminelen boeren vragen of ze in hun schuren de drugsproblematiek van de jeugd mogen faciliteren. Het is een tijd waarin vervolgens het afval dat overblijft gedumpt wordt in de Peel. Het is zelfs een tijd waarin hulpverleners die deze excessen proberen te controleren worden aangevallen, wanneer zij hun werk proberen te doen. Wij horen graag waarom het college verwacht met minder en niet meer budget uit de voeten te kunnen, om de Deurnese inwoners te beschermen.

Dan de Wieger. Bij de toekenning van de eenmalige subsidie van 120.000 euro in december vorig jaar, heeft de raad erop aangedrongen om snel tot een structureel verhaal te komen. Zeker om op de lange termijn een gemeentebegroting te hebben die hout snijdt, is het van belang om zo min mogelijk incidentele lasten te hebben. De Wieger vormt hierin voor ons dan ook geen uitzondering. Sterker nog: wij denken dat het voor de Wieger zelf de kans van slagen vergroot wanneer zij zo snel mogelijk een evaluatie uitvoeren, om te bezien of de acties uit het ondernemingsplan zijn vruchten afwerpen. Voor de Deurnese VVD kan die evaluatie dan ook niet snel genoeg plaatsvinden. Wij zullen de resultaten hieruit langs de verwachtte resultaten van het ondernemingsplan leggen, om te beoordelen of een structurele subsidie op steun van de inwoners van Deurne kan rekenen. Want zij betalen dit tenslotte zelf. Hierbij vragen wij wel een toelichting van het college, waarom de voorgestelde planning van december 2018 niet is gehaald. Overigens, een gemeente zonder museum kan nog steeds een gave gemeente zijn.

Als een na laatste punt vraagt de Deurnese VVD aandacht voor Deurnese bedrijven die uit willen breiden. Bouwen, bouwen, bouwen is een uitspraak die u vaak van onze zijde heeft gehoord. Meestal gaat het dan om woningen voor inwoners die op dit moment overwegen Deurne te verlaten, om elders een bestaan op te bouwen. Hoewel we ons hier voor hard blijven maken, zien wij naast woningen ook een tekort aan mogelijkheden voor bedrijven om zich hier te vestigen of uit te breiden. Deze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en een gemeente waar geen werk is, is geen gave gemeente.

Wij vragen ons af, waar een ondernemer met uitbreidingsplannen zich in Deurne kan ontwikkelen. De stagnatie van de Willige Laagt in Liessel helpt hier ook niet echt bij. Dus hierbij de vraag aan het college, hoe zij de ontwikkelmogelijkheden van bedrijven zien en of zij het met ons eens zijn dat er meer energie gestoken moet worden in het behoud van bedrijven waar Deurne zuinig op moet zijn.

Hiermee samenhangend geven wij nogmaals aan uit te kijken naar de evaluatie in december van de netwerkorganisatie waarin ondernemers, overheden en instellingen samenwerken aan innovatie in De Peel. Het innovatiehuis, waarvan we helaas te weinig terugzien, maar wel jaarlijks een flinke pot geld heen gaat.

Als laatste wil ik in mijn betoog afsluiten met een vraag naar aandacht voor de bereikbaarheid van Deurne. En met het bereiken van onze gemeentegrenzen zit het goed. We zijn aangesloten op de A67 en de N270. Deze laatste wordt, naar alle waarschijnlijkheid, vierbaans en daar zijn wij enorm blij mee. Wanneer je jezelf echter in Deurne van A naar B moet verplaatsen is het de laatste tijd een uitdaging geworden om niet verrast te worden door plotselinge werkzaamheden. Er leiden meerdere wegen naar Rome. Ik ben er echter ook achter gekomen dat er meerdere wegen van mijn huis naar de Jumbo leiden. Trial and error, zullen we maar zeggen.

Verouderde wegen moeten opgeknapt worden, die snapt iedereen. Toch zijn alle wegwerkzaamheden een doorn in het oog van veel inwoners en een standaard gesprek op menig feestje. Zeker wanneer komende zomer de schop in de grond gaat voor de spoortunnel op de Binderdreef, worden de irritaties alleen maar groter. Wij vragen niet alleen aandacht voor dit probleem, maar roepen het college op om hierin meer regie te nemen, en wanneer zij dit nodig achten geld te vragen aan onze raad. Een gemeente waar je van A naar B kunt komen, is namelijk een gave gemeente. Hadden we ergens maar 81.950 euro, die we hier incidenteel voor konden gebruiken. Hierover volgende week meer. En met deze cliffhanger ben ik aan het eind gekomen van mijn betoog.