Bestuursakkoord AZC in Willibrordhaeghe
- 12 juli 2016

Bestuursakkoord AZC in Willibrordhaeghe

Dit bericht is inmiddels achterhaald en het AZC is van de baan. Zie meest recente nieuwsbericht. 

VVD Deurne vindt het belangrijk dat de betrokkenen en omwonende de gelegenheid krijgen om goede input te leveren voor de bestuursovereenkomst. Er is een klankbordgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van cliënten van ORO en Samen Verder deelnemen. Er hebben al enkele gesprekken plaatsgevonden en de uitkomst van deze gesprekken zal meegenomen worden in het opstellen van de concept bestuursovereenkomst.

De bewoners uit de Berkenstraat, Sint Jozefplein en de Wilgenhof hebben meer tijd gevraagd om goede input te leveren voor de bestuursovereenkomst. Zij hebben ons op 4 juli jl. een e-mail gestuurd. Naar aanleiding daarvan hebben wij onderstaande raadsvragen gesteld:

1.     Is het mogelijk om de omwonenden de gelegenheid te bieden om tot 31 juli hun inbreng te leveren voor het eerste concept van de bestuursovereenkomst?

2.     Wanneer wordt de plattegrond van het kavel van het complex aan de omwonende toegezonden?

3.     Wil de portefeuillehouder aan het COA vragen of het COA bereid is de extra kosten die de buurt maakt om een extern adviesbureau in te schakelen voor haar rekening te nemen? Zo ja, wanneer gaat de portefeuillehouder deze vraag aan het COA stellen en op welke manier communiceert hij hierover met de omwonenden? Zo nee, waarom niet?

4.     Afgelopen woensdag (6 juli) is er een overleg geweest tussen de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, en de burgemeesters van de Brabantse gemeenten over de opvang van asielzoekers. Kan de burgemeester ons informeren wat daaruit is gekomen en wat eventuele gevolgen zijn van dit overleg voor Deurne en de komst van het AZC.

Zodra beantwoording van deze raadsvragen heeft plaatsgevonden zullen wij u nader informeren.


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!