Spoortunnel Deurne
- 3 juni 2021

Bestemmingsplan Spoortunnel Vastgesteld!

 

Toen ik 5 jaar geleden als politieke snotneus aansloot bij de Deurnese VVD viel ik met mijn neus in de boter. In die periode was namelijk de vestiging van een asielzoekerscentrum, of AZC, in Willibrordhaeghe het gesprek van de dag. Hoewel ik het politiek gezien natuurlijk fascinerend vond dit van dichtbij mee te maken, werd me ook direct duidelijk dat besluiten van een gemeenteraad enorme impact kunnen hebben op het persoonlijk leven van inwoners.

Natuurlijk zijn er veel verschillen te benoemen als je de AZC casus vergelijkt met die van de spoortunnel. De lasten van de spoortunnel zoals geluidsoverlast en luchtvervuiling zijn bijvoorbeeld in modellen te vangen, zodat je er zeker van bent dat het woon een leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast. Overlast van asielzoekers, waar inwoners destijds zorgen over hadden, laten zich lastiger in getallen uitdrukken.

Maar ook de baten van een spoortunnel zijn makkelijker uit te leggen. Deze zal namelijk zonder twijfel een positieve uitwerking hebben op onze economie, de bereikbaarheid, ons vestigingsklimaat. Ook ambulances en veiligheidsdiensten kunnen dan een snellere oversteek maken in geval van nood.

Voordat ik stop met deze vergelijking wil ik naast verschillen ook een overeenkomst benoemen. De meest belangrijke die meeweegt in ons oordeel over dit bestemmingsplan zijn de zorgen, die inwoners hebben over een besluit dat een overheid neemt. En die wegen voor een mede-inwoner en gemeenteraadslid zwaar, kan ik u zeggen.

De spoortunnel is al jaren een wens van onze partij, maar ook van veel Deurnese inwoners en ondernemers. De mensen wonend aan de enorm drukke Heuvelstraat, de mensen die voor hun werk het spoor over moeten en daar dagelijks staan te wachten. Maar ook de ondernemers die veel last ondervinden van de beperkingen die gelijkvloerse spoorwegovergangen met zich meebrengen. Ik wil daarom benadrukken dat wij de komst van de spoortunnel samen met hen vieren. Wij zijn enorm blij, want deze ontwikkeling maakt Deurne wéér een beetje meer een gemeente waar het fijn wonen is.

Dat iets een wens is van veel mensen, is natuurlijk geen vrijbrief om zomaar je gang te gaan, wanneer andere mensen hier eventueel last van kunnen ondervinden. Hier is dan de vergelijking met Groningen weer voor de hand liggend. Daarom hebben wij, samen met alle andere partijen, ook een duidelijk pleidooi gehouden in de commissie. Ga ruimhartig om met die zorgen, waren onze letterlijk woorden die wij hier nogmaals herhalen.

De wethouder heeft deze oproep verstaan en heeft deze geprobeerd te concretiseren in het onlangs verstuurde spoorboekje. Hoewel wij deze weinig concreet vinden, staat het proces ons erg aan. Eerst het bestemmingsplan vaststellen, zodat men vooruit kan, maar ook direct inhoud geven aan de voorgestelde maatregelen uit dit spoorboekje. Wij trekken dus de maatregelen en het bestemmingsplan procesmatig los van elkaar, maar stellen wel voor dat er geen schop in de grond kan voordat duidelijk is geworden waar inwoners aan toe zijn. Dit is nadrukkelijk geen tunnelvisie, maar vastberadenheid waar Deurne recht op heeft. Wij vragen aan de wethouder op welke termijn hij de maatregelen tot uitvoering kan brengen.

De rolverdeling is hierin zeer van belang. De gemeenteraad stelt kaders, het college voert uit. En betreft die kaders is onze partij heel duidelijk: wie A zegt, moet ook B zeggen.

Tot slot licht ik nog graag heel kort onze motie toe waarmee wij voorstellen de maximum snelheid ten zuiden van de tunnel te verhogen van 50 naar 70 km per uur. Ook deze maatregel zorgt voor verlichting van overlast op andere plekken in Deurne. Een streep door de verhoging van de snelheid is het opzadelen van het centrum met meer verkeer. Daar zijn wij niet voor, vandaar onze motie.