Beschouwing op de jaarstukken van 2020
- 8 juli 2021

Beschouwing op de jaarstukken van 2020

 

Je hoeft de TV maar aan te zetten of de krant open te slaan om te zien dat de verkiezingskoorts heeft toegeslagen. Ook wij zijn met een schuin oog al naar volgend jaar maart aan het kijken. De behandeling van de jaarstukken dwingt men echter voor de laatste keer in deze raadsperiode terug te blikken. Daarom wil ik dit moment graag benutten om naast de inhoud van de jaarstukken ook een korte beschouwing te geven op mijn 2,5 jaar in de gemeenteraad van Deurne.

Hiervoor gaan we terug naar begin 2019. Een tijd waarin corona dorstlessend was. Waarin Brexit nog eens werd uitgesteld. En helaas Niki Lauda overleed.

Dichter bij huis een tijd waarin Deurne nog een andere burgemeester had. Waarin geen bestemmingsplan spoortunnel was vastgesteld. En ook geen investering van 10 miljoen in onze maatschappelijke voorzieningen was gedaan. En als ik dan terugkijk op die periode kan ik niets anders dan trots zijn. Op de scherpe discussies die wij als raad gevoerd hebben. Op ons college dat zich dag in dag uit inzet om die discussies om te zetten in beleid voor een beter Deurne. Maar zeker ook op het werk dat verzet wordt door iedereen werkzaam in dit huis.

Dan de inhoud van de jaarstukken. En wat ik normaliter doe bij het vormen van een mening over een jaarlijks terugkerend stuk, is het teruglezen van mijn betoog van vorig jaar.

In dat betoog gaf ik al aan dat de Deurnese VVD veel aandacht heeft voor de stijgende kosten in het sociaal domein. En ook dit jaar wil ik daarmee weer beginnen, want een derde van het geld gaat naar het zorgzaam en veilig houden van onze gemeente. Een enorm bedrag wat alsmaar blijft oplopen. Wij riepen op om dit een halt toe te roepen. Hier hebben wij het college ook handvaten voor gegeven, zoals onze motie “inwoners medeverantwoordelijk maken voor doelen op zorg”.

De situatie blijft echter penibel zoals te zien in is in de jaarstukken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de herijking meer stabiliteit gaat brengen op dit domein, maar blijven het college oproepen de raad mee te nemen in de vormgeving hiervan. Beslissingen in het sociaal domein raken inwoners tot in hun woning. Het is van groot belang de volksvertegenwoordiging een prominente rol te geven in deze afwegingen.

Dan zien wij in de jaarstukken enkele “voordelen” binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen, cliëntondersteuning en begeleiding. Wij willen het college meegeven dat voordelen wellicht nu positief lijken, maar in de toekomst mogelijk alleen maar meer geld gaan kosten. Participatie kost bijvoorbeeld vooraf iets meer, maar zorgt ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen. Vroegtijdig problemen lokaliseren en voorkomen is wat ons betreft de aanpak die we zouden moeten volgen.

Ook spraken wij onze zorgen uit over de gemeentelijke financiën in zijn algemeen. Het geld gaat van platteland naar stad en van het zuiden naar het westen. Wij blijven ons op ALV’s, in thematische netwerken en andere overleggen van onze partij inzetten om de belangen van Deurne te behartigen. Om duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. Als wij de grote vraagstukken van de komende jaren aan willen pakken zoals de woningnood of de energietransitie hebben we rugdekking nodig van het rijk.

Ik riep mijn mede-raadsleden van landelijke partijen op om de druk binnen hun partijen ook op te voeren. Ik hoor graag van hen of zij aan onze zijde staan en ook een vuist maken, zeker wanneer regeringsdeelname lonkt! Richting enkele hier aanwezig wil ik mijn oproep om de druk op te voeren enigszins nuanceren. Voer de druk op, maar blijf met elkaar in gesprek.

Door naar de woonlasten. Voor ons staat sinds jaar en dag vast dat wij altijd zullen kiezen voor bezuinigen in plaats van meer belasting. Dus geen lastenverhoging voor onze inwoners. Ondanks de toenemende zorgkosten is dit ons ook in 2020 weer goed gelukt en dat is iets om trots op te zijn.

Deurne is echter nog steeds een dure gemeente om te wonen. En ja, wij hebben veel voorzieningen die ergens van betaald moeten worden, maar daar zijn wij niet alleen in. Wij blijven erop hameren dat de woonlasten in lijn moeten komen met omliggende gemeentes. Vooralsnog betekent dit vooral de woonlasten niet verhogen en afwachten. Deze werkwijze is effectief, maar ook passief. Of deze vormgeving van onze ambitie nog voldoet aan de wensen is wat ons betreft een discussie waardig, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Woonlasten worden betaald door mensen met een woning. En dat zijn er wat ons betreft nog veel te weinig. Deurne maakt een goede stap met de 1800 aanstaande woningen die er in de komende periode bijgebouwd zullen worden. Wij zijn blij dat de signalen van onze raad beantwoord worden en het college hier flink mee aan de slag is. Ik hoop oprecht dat ik in de zeer nabije toekomst de krachtterm “bouwen, bouwen, bouwen” niet meer in mijn betoog hoef op te nemen.

Een begroot positief resultaat van €200.000 kan zomaar een negatief resultaat opleveren. Hier moeten we scherp op blijven zijn.

Alles overziend is de Deurnese VVD echter zeer tevreden met de financiële situatie van onze gemeente in deze weerbarstige tijd. Onvoorziene ontwikkelingen zoals de coronacrisis hebben ook een flinke impact op ons. Dat 2020 dan op deze manier afgesloten kan worden verdiend wat ons betreft een compliment. Dit is een jaarverslag waarmee we met een glimlach op ons gezicht terug kunnen gaan naar onze inwoners.