AZC Willibrordhaeghe van de baan!
- 14 juli 2016

AZC Willibrordhaeghe van de baan!

Een duivels dilemma, zo noemden wij de keuzes die we gedwongen waren te maken over de komst van een AZC naar Deurne.

Een tweetal keuzes lagen ons voor:
1. Een keuze op het proces: Hoe betrekken we de inwoners van Deurne bij dit proces?
2. Een keuze over de vraag waarom wij in Deurne een AZC moeten willen als we eigenlijk vinden dat dit een probleem is wat landelijk en Europees opgelost zou moeten worden.

En wat blijkt……

De aanpak die landelijk is ingezet door de VVD blijkt zijn vruchten af te werpen, de asielstroom droogt op met als resultaat dat de instroom van vluchtelingen in Nederland enorm is afgenomen. Als dit beleid eerder was ingezet zoals de landelijke VVD al vanaf het begin af aan heeft voorgesteld, was er waarschijnlijk nooit een vraag aan Deurne gesteld.

Dat de instroom van vluchtelingen begon af te nemen kon iedereen lezen in de landelijke dagbladen. Ook op de televisie en op de radio werd vaak aangegeven dat de instroom van vluchtelingen veel minder was dan bijvoorbeeld een jaar geleden. In onze tientallen gesprekken met inwoners werd die vraag ook vaak aan ons gesteld.

Tot vorige week was het signaal van het COA en de provincie: er is nog steeds een heel groot urgent probleem in Nederland. Nog geen week geleden zei het COA op het Provinciehuis in Den Bosch: “in Willibrordhaeghe in Deurne komt een AZC!”

Wat blijkt: “We zijn straal voor de gek gehouden” zo concludeert fractievoorzitter Willeke van Rooij. “Ik vraag me zelfs af of er op 14 juni wel een dusdanige urgentie was dat ons besluit (en met name de procesmatige kant van het besluit) rechtvaardigt.”

Van het COA, die samen met de commissaris van de Koning  een enorme druk op onze gemeente heeft gezet om een AZC te openen, ontving de gemeente dinsdag een brief met de boodschap: we zetten de procedure rondom het AZC in Deurne even ‘on hold’ en gaan in september wel weer eens verder kijken.

Dat is voor ons absoluut onacceptabel!

We kunnen en zullen onze inwoners niet een lange periode in onzekerheid laten om daarna weer opnieuw de discussie te voeren. Van ons hoeft het AZC er in Willibrordhaeghe niet meer te komen, niet in september, niet in december, niet volgend jaar, nooit meer!

We hebben in Deurne namelijk onze nek uitgestoken. We hebben verantwoordelijkheid genomen voor een ruimer deel dan wat formeel op ons bordje lag. Dit hebben we gedaan omdat er volgens het COA een gigantisch urgent probleem was, de instroom aan vluchtelingen kon volgens het COA niet opgevangen worden en er was een groot tekort aan opvanglocaties. Uiteindelijk is gebleken dat het COA hierin niet open heeft gecommuniceerd. Zij hebben ons voor de gek gehouden en hebben pas in een zeer laat stadium openheid gegeven over de daadwerkelijke stand van zaken. Dat is voor ons onacceptabel!

Dit gedrag van COA, geeft ons het gevoel dat we met een partner moeten samenwerken die onbetrouwbaar is en waarbij het hele proces in een ander daglicht komt te staan. Hoe betrouwbaar waren de adviezen van het COA over het proces? Wij voelen nog steeds de druk die is opgevoerd door het COA om vanwege veiligheidsadviezen op zeer korte termijn een besluit te nemen. Daardoor hebben wij niet open met onze inwoners kunnen praten over de komst van het AZC. Hoe reëel waren de dreigingen? In hoeverre heeft het COA enkel gehandeld uit eigenbelang en helemaal niet naar de menselijke kant van Deurne gekeken?

Omdat het COA een dusdanig onbetrouwbare partner is gebleken kunnen wij op voorhand wel aangeven dat voor ons de maat vol is. Voor VVD Deurne is het AZC in Willibrordhaeghe definitief van de baan!

De burgemeester is door ons opgedragen om een overzicht te maken van de kosten die de gemeente Deurne reeds heeft gemaakt in dit proces. Er zal gekeken worden of deze kosten op het COA verhaald kunnen worden.


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!