Cameratoezicht
- 5 januari 2022

APV - Voorkomen is beter dan genezen

Afgelopen maand werd traditiegetrouw de APV, ofwel Algemene Plaatselijke Verordening, in de raad behandeld. In dit document wordt beschreven welke instrumenten de gemeente in handen krijgt om te kunnen handhaven.

Deurne mag gelukkig een veilige gemeente heten en dankzij de effectieve aanpak van politie, wijkagenten en het Peelland Interventieteam (ofwel PIT) zien we dat het aantal misdrijven tijdens onze laatste 2 raadsperiodes flink is afgenomen; van 1700 geregistreerde misdrijven per jaar naar 1100 per jaar. Gerichte aanpak werkt!

Toch valt er nog wel wat te verbeteren, zo werden we het afgelopen jaar opgeschrikt door een aantal steekpartijen, verdwijnen er regelmatig (elektrische) fietsen van de markt, neemt het aantal verkeersincidenten gerelateerd aan lachgasgebruik toe en zien we het aantal vernielingen bij evenementen wat oplopen. Dat roept om actie en daarin hanteren wij een een aantal heldere uitgangspunten:

Voorkomen is beter dan genezen

We zetten in op preventie en educatie. We zetten o.a. in op een bewaakte fietsenstalling en een wijkgerichte aanpak met gezins -en jongerencoaches. Wij geloven dat het creëren van gelijke kansen leidt tot minder criminaliteit en overlast. 

De goedwillende mag niet onder de kwaadwillende lijden

Er is gelukkig nog altijd een ruime meerderheid in Deurne die gewoon normaal doet. Mensen die tot deze groep behoren mogen niet worden opgezadeld met allerlei regels, procedures en controles omdat een paar individuen zich niet kunnen gedragen. Daarom zijn wij bijvoorbeeld niet meegegaan in het terugbrengen van vergunningsvrije evenementen van 250 naar 150 vanwege één incident. Als je bijvoorbeeld een barbecue op de sportclub wilt organisen en je voldoet netjes aan alle geldende wet -en regelgeving dan moet dat gewoon kunnen.

De kwaadwillende moet gestraft worden

Het is simpel, wij zorgen er met z'n allen voor dat je de kansen krijgt die je verdient en kunt meeprofiteren van alles wat onze mooie dorp te bieden heeft. Daar werken we met z'n allen hard voor en aan. Vernielingen aanbrengen, afval dumpen, medemensen lastigvallen, hulpdiensten bedreigen of geld en spullen van een ander ontvreemden is niet normaal en blijft niet normaal. De kosten die wij als normale inwoners maken om dat allemaal weer terug op orde te krijgen worden verhaald op de daders. We zetten in op verhoging van de pakkans en waar mogelijk verhoging van de boetes. 

Al met al zien we dus dat het qua veiligheid goed blijft gaan in Deurne en we zorgen dat het nog beter wordt door een aantal gerichte maatregelen, het doel moet altijd nul misdrijven blijven. 


Delen