Berry van Waayenburg
- 23 maart 2021

1800 woningen erbij in Deurne!

Geweldig nieuws! Met 1800 nieuwe woningen in zicht wordt perspectief geboden aan iedereen die in Deurne wil (blijven) wonen. Daarom heeft de Deurnese VVD een rondje gemaakt langs de mooiste plekken waar binnenkort een toekomst wordt geboden aan woningzoekenden. In deze serie bijt commissielid Berry van Waayenburg het spits af!

Berry, je staat hier voor het voormalig postkantoor, wat staat hier te gebeuren?
“Volgens mij is het oude postkantoor een van de gebouwen die het langst leeg staat. Eindelijk wordt er met een versnelde procedure gestart om hier een gebouw met 26 appartementen te realiseren!”

En dit braakliggend terrein op de Vlierdenseweg - Eikelstraat?
“Net zoals in heel Nederland hebben we ook in de gemeente Deurne een te kort aan woningen. Mede dankzij de Deurnese VVD is er nu zicht op een 1800 nieuwe woningen voor jong en oud. Dat is geweldig, maar we blijven natuurlijk ogen en oren open houden voor nog meer nieuwe locaties zoals hier!”

Nummer 2 aan het woord in onze serie "1800 woningen erbij in Deurne" is Peter Eijsbouts! Peter, wat is de reden dat je ons meeneemt naar dit grasveld in Vlierden? "De eerste stap is gemaakt, het CPO-project Vlierden Zuid - 't Jeugdveld. Hier komen in de eerste fase 20 woningen en in een latere fase nogmaals 6 á 8 woningen. De eerste fase richt zich vooral op starters en senioren, met vooral rijwoningen en tweekappers. De volgende fase richt zich ook op doorstromers met enkele kavels voor vrijstaande woningen. We geven hiermee de Vlierdense jeugd een kans om in Vlierden te blijven en Vlierdense senioren de kans om door te stromen naar een levensloopbestendige woning. Het belang van bouwen in de kleinere kernen van onze gemeente is evident, het komt de leefbaarheid ten goede. Het zorgt voor aanwas op de basisschool maar ook bij de verenigingen die het dorp rijk is. Al met al een positieve ontwikkeling!"

En de derde "1800 woningen erbij in Deurne" locatie met Wouter Bulten! Wouter, we staan hier in jouw wijk, de Walsberg. Waarom word je blij van deze plek? "Nieuwe woningen realiseren in de Walsberg is de afgelopen jaren niet gemakkelijk gebleken. Nu wordt er onderzocht of er 6 nieuwe woningen aan de Hemelrijkseweg gebouwd kunnen worden. Circa 20 extra bezoekers voor het Walsbergs Bont, dat juich ik natuurlijk van harte toe!"

En alweer het vierde fractielid dat ons een nieuwe bouwlocatie in Deurne laat zien. In 2 minuten lopen vind je er maar liefst 3 in de Zeilberg. Volgens Mariëlle Smits goed nieuws: "voor senioren in het Christinaplantsoen maar ook voor starters en gezinnen aan de Irenestraat en Mariastraat. Vlakbij onze school waar vroeger ikzelf en nu onze kinderen naartoe gaan. Een mooie opknapper voor onze kern!"

We staan weer op een locatie in het kader van "1800 woningen erbij in Deurne”. Liesbeth Goorts waarom zijn we in jouw dorp, Neerkant? “Binnenkort gaat er een onderzoek plaatsvinden voor mogelijke extra woningbouw in Neerkant. Vanuit diverse doelgroepen met name koopstarters zijn er verzoeken ontvangen, om woningen te bouwen, die op de huidige woningmarkt bijna geen kans van slagen hebben. Een andere doelgroep zijn ouderen die graag kleiner in het centrum willen gaan wonen. In Neerkant is een projectgroep wonen Meistraat LVN opgericht die de haalbaarheid gaan onderzoeken om te bouwen op de gronden nabij de Meistraat. Het bestemmingsplan moet daarom worden herzien en ook nog niet alle noodzakelijke gronden zijn in bezit van de gemeente. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek zullen er besluitvormingen van de gemeenteraad nodig zijn.” Waarom ben je zo blij met deze ontwikkeling? “Voor Neerkant is dit een mooie kans om jonge mensen ruimte te bieden om in Neerkant te blijven wonen en op die manier gaan zorgen voor de vitaliteit van het dorp. Voor de ouderen een mooie kans om hun oude dag in Neerkant te slijten. Daarbij zullen er dan grotere woningen vrijkomen wat een bijdrage zou kunnen leveren aan het leef- en woonklimaat van gezinnen, die graag ruimer zouden willen gaan wonen.”

Ook in de Sint-Jozefparochie “spoorzone” is de afgelopen jaren al veel gebouwd. En nu wordt de laatste fase ingezet. Om dit te vieren staan we hier met Mark van den Heuvel in het kader van onze serie “1800 woningen erbij in Deurne”. Mark, waarom staan we op deze plek? "Met deze fase wordt het laatste stukje van deze nieuwe wijk afgerond. Dit laatste stukje open terrein zal plaats maken voor woningen en groen waar veel gezinnen dadelijk prachtig komen te wonen. Dicht bij het scholenvierkant en openbaar vervoer dus ideaal voor forenzen en studerende kinderen" “Een andere locatie is het terrein van Zalen van Bussel. Wat hier precies staat te gebeuren is nog niet duidelijk, maar mocht deze locatie daadwerkelijk ontwikkeld worden dan zou dit mogelijk plaats bieden aan 23 woningen en appartementen." En hoewel wij natuurlijk blij zijn met dit grote aantal nieuwe woningen die ook erg hard nodig zijn, wordt er in de rib ook over ontwikkeling van bedrijventerreinen gesproken. Helaas wordt hier niet voldoende aandacht aan geschonken, hoewel dit volgens mij ook hard nodig is. Ondernemers hebben perspectief nodig voor de toekomst, willen plannen kunnen maken. Hoe mooi zou het zijn om ook voor de bedrijventerrein een dergelijk plan te ontwikkelen met concrete invulling.”